วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สอย.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอภินันท์     ดรุณพันธ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16131010001
นายจตุรงค์เวินวัง
                      
26131010002
นายจตุรวิชทรายทอง
                      
36131010003
นายจักรพันธุ์โหง่นแก้ว
                      
46131010004
นายจิรโชติกลิ่นบัว
                      
56131010005
นายชัชวาลย์แสนทวีสุข
                      
66131010006
นายชาญชัยสุขดี
                      
76131010007
นายทรงยศสายโสภา
                      
86131010009
นายธนวัฒน์อ่างศิลา
                      
96131010010
นายนันทนาขวัญคำ
                      
106131010011
นายธนวัฒน์เสนาเงิน
                      
116131010012
นายบุรพลโพธิ์งาม
                      
126131010013
นายพงศ์ธารินจันทร์ทรง
                      
136131010014
นายพงษ์ศิริพันธ์โชติ
                      
146131010015
นายภาณุวัฒน์ดุจดา
                      
156131010017
นายยุทธจักร์ธรรมราช
                      
166131010019
นายวันเฉลิมภูมิลำเนา
                      
176131010020
นายวันเฉลิมศรีใจวงค์
                      
186131010021
นายศุภชัยเหล่าพูลทรัพย์
                      
196131010022
นายสรศิลป์เงาะปก
                      
206131010023
นายสัจจะแสงเสนา
                      
216131010024
นายสาธิสสุขสำราญ
                      
226131010025
นายสำราญวงศ์ลา
                      
236131010026
นายสุริยาดาราช
                      
246131010027
นายสุริยาไชยขันตรี
                      
256131010028
นายอนันท์ผลศิริ
                      
266131010029
นายอนาวินกองสินธ์
                      
276131010030
นายอนุวัฒน์นาดี
                      
286131010042
นายอมรเทพศรีสุข
                      
296131010046
นายธนชัยวงษาชัย
                      
306131010049
นายธวัชชัยเข็มทอง
                      
316131010050
นายสุดสาครดวงสินธ์
                      
326131010052
นายมงคลหวังผล
                      
336131010055
นายกิตติพงศ์แสนทวีสุข
                      
346131010057
นายพลวีคำมี
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................