วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายเรวัตร     สำราญรื่น

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16121020029
นายพิทักษ์ธรรมบุญทอ
                      
26121020030
นายพีรภัทรเกษมณี
                      
36121020031
นายวรุตชัยเหนือ
                      
46121020032
นายวรเชษฐพลใบ
                      
56121020033
นายวัชระรองสำลี
                      
66121020034
นายวัชรเกียรติผลสอน
                      
76121020035
นายวิระนัยดุมแก้ว
                      
86121020036
นายวีระกาญจน์คำล้าน
                      
96121020037
นายวุฒินันท์กองดี
----------------------
106121020038
นายศตวรรษจันใหญ่
                      
116121020039
นายศราวุฒิโพธิยา
                      
126121020040
นายศักดินนท์อานนท์
                      
136121020041
นางสาวศุภชัยขันคำ
                      
146121020042
นายศุภชัยว่องไว
                      
156121020043
นายสันติสุขด้วงธูป
                      
166121020044
นายสิรภัทรทองเทพ
                      
176121020045
นายสุทธิพลต้นคำ
                      
186121020047
นายอภิชัยธงศรี
                      
196121020048
นายอาทิตย์นาคำ
                      
206121020049
นายอิทธิพลศรีพงษ์
                      
216121020050
นายเจริญสุขลมดี
                      
226121020051
นายเอกชัยอภิบาล
                      
236121020052
นายเอกรินทร์วงษุณา
                      
246121020053
นายไพฑูรย์หลักทอง
                      
256121020054
นายไมตรีท้าวมา
                      
266121020055
นายไมตรีโฉมผา
                      
276121020056
นายอัศวินคงมาก
                      
286121020057
นายชญานนท์แสนทวีสุข
                      
296121020058
นายนทีต้นสิน
                      
306121020059
นายยิ่งเจริญสิงหาสา
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................