วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.24 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวฐิติมา     ภูมิลำเนา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021010061
นายสุชาติรูปเลิศ
                      
26021010062
นายสุทธิพงศ์วงค์ตรี
                      
36021010063
นายสุทิวัสมูลไชย
                      
46021010064
นายสุพลตะเภาแดง
                      
56021010065
นายสุริยะเรือนเงิน
                      
66021010066
นายอดิศักดิ์ไชยแก้ว
                      
76021010067
นายอนุชานิลดวงดี
                      
86021010068
นายอนุชิตขาวฟอง
                      
96021010069
นายอภิวิชญ์วันตา
                      
106021010070
นางสาวอริสาประเสริฐสิน
                      
116021010071
นายอัครวิทสะตะ
                      
126021010075
นายเดชาธรชะภูธร
                      
136021010077
นายเอกณรงค์ปุราชะโก
                      
146021010079
นายไกรสรคำเปลว
                      
156021010080
นายณัฐพงศ์เสนคำ
                      
166021010082
นายธนวัฒน์แข็งแรง
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................